Vi planerar en ny valpkull som blir leveransklara till våren 2019.
Du är välkommen att höra av dig via mail eller mobil se under kontakt.
Beskriv gärna vilka ni är och vad ni har tänkt er för aktivitet för er nya familjemedlem, då Lagottona är en aktiv ras som behöver stimulans både fysiskt och psykiskt.
Läs gärna mer på Lagottoklubbens hemsida www.lagottoklubben.se
 
 
Vi planerar att para Belizia Ilona di Gerardo när hon ska löpa i december, hanen återkommer vi med.
Ilona har det ljuvligaste temperament en Lagotto kan ha, hon är svensk och dansk champion.
 
Hon har C på sina höfter men hanen som jag väljer har A och när jag gjort en provparning i SKK Avelsdata så blir kombinationen 104 och enligt SKK bör det vara över 100.
 
Så här skriver SKK:

 HD är en av många egenskaper som vi tar hänsyn till i avelsarbetet. För en förbättring av den genetiska nivån av HD i rasen över tid bör de kullar som föds ha ett preliminärt index över 100 (d v s föräldradjurens genomsnittliga HD-index bör vara över 100). Det innebär att man t ex kan kompensera ett lägre index hos hanen med ett något högre hos tiken, eller vice versa, så att genomsnittet blir större än 100.

 

Min hund har ett HD-index under 100, betyder det att jag inte kan använda honom/henne i avel?

HD är en av många egenskaper som vi tar hänsyn till i avelsarbetet. För en förbättring av den genetiska nivån av HD i rasen över tid bör de kullar som föds ha ett preliminärt index över 100 (d v s föräldradjurens genomsnittliga HD-index bör vara över 100). Det innebär att man t ex kan kompensera ett lägre index hos hanen med ett något högre hos tiken, eller vice versa, så att genomsnittet blir större än 100.

Ögon ua 2017, så jag ska ögonlysa henne igen innan parningen.

Hon är testad fri på BFJE och SD genen.

 

DSC_0884Ilona